Nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka

Nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką reglamentuoja UAB "Medakma" Vidaus tvarkos taisyklės.

Išrašas

3. NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS    PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA, JŲ TEIKIMO TVARKA
 
3.1 Teisę į nemokamas paslaugas:
3.1.1 gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugas, dėl kurių sudaryta sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, turi asmenys, kurie yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu, išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) savo iniciatyva pasirenka brangesnius medikamentus, medicinos pagalbos priemones, nemedicinines paslaugas ar pageidauja atlikti laboratorinius, kitus diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras;
3.1.2 ambulatorinės reabilitacijos paslaugas turi asmenys, kurie yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.
3.2 Už suteiktas nemokamas paslaugas papildomas mokestis neimamas.
3.3 Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas paslaugas, savo iniciatyva pasirenka mokamas paslaugas, sumoka už šias paslaugas patys, UAB „Medakma“ nustatyta tvarka.
3.4 Informacija apie teikiamas nemokamas paslaugas teikiama įstaigos registratūroje, skelbimų lentoje.

REABILITACIJOS IR GROŽIO CENTRAS
Rusnės g. 6, Šilutė 

(trečias aukštas)

Tel. (8 441) 61624
Mob. + 370 685 63041
El.p. reabilitacija@medakma.lt


Darbo laikas:
I-V 8.00-18.00

Ligoniu kasa     savivaldybe