Meniu Uždaryti

Mokamų paslaugų teikimo tvarka

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką reglamentuoja UAB „Medakma” Vidaus tvarkos taisyklės.

4. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

UAB „Medakma“ teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
4.1 Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos, kai pacientas:
4.1.1 yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir jis kreipiasi į įstaigą dėl sveikatos priežiūros paslaugų, suteikimo;
4.1.2 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau savo iniciatyva, neturėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo, kreipiasi į įstaigą;
4.1.3 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau pageidauja papildomų paslaugų ir papildomų paslaugų, dėl kurių nesudaryta sutartis su teritorine ligonių kasa;
4.1.4 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi turėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai, norėdamas gauti daugiau nei patvirtinta fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūrų;
4.1.5 įstaiga yra išnaudojusi fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo paslaugoms skirtas lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir įstaigos direktorius matomoje vietoje yra paskelbęs, kad laikinai dėl lėšų trūkumo, negali teikti planinių paslaugų;
4.1.6 pacientas pageidauja gauti paslaugą greičiau, ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą (skelbiama pacientų registracijos žurnale), sutinka pats už jas sumokėti, tuo patvirtindamas savo parašu medicininiuose dokumentuose;
4.1.7 pageidauja, kad būtų padarytos medicinos dokumentų kopijos;
tokiu atveju už suteikiamas paslaugas pacientas moka patvirtintame UAB „Medakma“ direktoriaus 2016 m . sausio 4 d. įsakyme Nr. 3 kaina.
4.2 Apmokėjimas už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas:
4.2.1 medicinos darbuotojai informuoja pacientą apie mokamų procedūrų asortimentą, suteikimo galimybes, kainas;
4.2.2 gydytojas pagal indikacijas paskirtas mokamas procedūras įrašo į asmens sveikatos istoriją ( forma Nr. 025/a), įdėtiniame lape įrašomas apmokėtų paslaugų sąrašas, kuriame nurodoma:
4.2.2.1 paciento patvirtintas parašu sutikimas dėl mokamų paslaugų teikimo;
4.2.2.2 suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;
4.2.2.3 paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data.
4.2.3 Pacientui pageidaujant gauti mokamą paslaugą pagal kainyną Nr. 1, užpildomas „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas”, kuriame nurodoma: vardas, pavardė, adresas, paslaugos paskyrimo data, apmokėjimo už paslaugą data, kvito numeris, mokamos paslaugos pavadinimas, procedūrų skaičius, jų kaina ir suma. Jame pasirašo pacientas ar jo įstatyminiai atstovai, tuo patvirtina apie gautas mokamas paslaugas, atliekamos kasos aparato operacijos į 3 skyrių, čekis atiduodamas pacientui.
4.2.3 Jei pacientas apmoka už sveikatos priežiūros paslaugą pagal kainyną Nr. 2, kasos operacijos atliekamos į 1 skyrių, čekis atiduodamas pacientui.

Keturi laukai

Kontaktai

Rusnės g. 6, LT-99185 Šilutė
+370 685 63041
reabilitacija@medakma.lt

Informacija

Apie mus
Kontaktai
Kainos

Ligoniu kasa     savivaldybe